Search Results

 • Sistema de indicadores de calidad de los programas del área de puort als joves tutelats i extutelats (ASJTET) [FUO-163-16]

  Organism: GENERALITAT DE CATALUNYA

  Start Date:
  28 of April of 2016
  End Date:
  31 of December of 2016
  Lead Research:
  • Jorge Carlos Fernández Del Valle
  Participants:
  • Elvira Medina Ruiz
  • Iriana Santos González
  • Amaia Bravo Arteaga